preloader

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Správca a rozsah osobných údajov

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti B.R.A. Company s.r.o., Čečínska Potôň 198 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika, IČO: 46006001 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mail
  • telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom komunikácie cez kontaktný fomulár . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu ... rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovaťel webhosting
  • Dodávateľ webových systémov

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.